ΔΕΜΑΤΑ

Στο Σταθμό μας όπως και στους κατά τόπους σταθμούς έχουμε οργανωμένους χώρους αποθήκευσης ασυνόδευτων δεμάτων που αποστέλλουν οι πελάτες μας στις πόλεις απ’ όπου διέρχονται τα λεωφορεία και σε πολλές άλλες ακόμη.
Τηλ.: 26410-24446 (Αποθήκη Αγρινίου)
Καταβάλλοντας κόμιστρο καθοριζόμενο από το Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών, το οποίο προκύπτει με βάση το συντελεστή που ισχύει εκάστοτε, ανά χιλιόμετρο κι ανά χιλιόγραμμο.