Λάθος στην εκτέλεση του ερωτήματος (query) : Illegal mix of collations (utf8mb4_unicode_ci,IMPLICIT) and (greek_general_ci,COERCIBLE) for operation '='