ΝΕΑ

11-9-2019 Ανακοίνωση - Ισχύον Κανονισμός Εκπτώσεων σε φοιτητές & Πολυτέκνους.

ΑΝ Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Προς

ΣΤΑΘΜΟΥΣ-ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΙΝΗΣΕΩΣ

ΚΤΕΛ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Α.Ε.

Σας γνωρίζουμε ότι :

 • Στους πρωτοετείς φοιτητές , σχολικού έτους 2019-2020 , θα γίνονται δεκτές οι βεβαιώσεις εγγραφής τους στο οικείο Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ , καθώς και η εκτύπωση , ή η ηλεκτρονική ένδειξη (από κινητό) της αίτησης προεγγραφής με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας .
 • ΙΣΧΥΟΥΝ: βεβαιώσεις πρωτοετών έτους 2019-2020 .
 • ΙΣΧΥΟΥΝ: Βεβαιώσεις σπουδών , με αίτηση έκδοσης νέου ΠΑΣΟΥ
 • ΙΣΧΥΟΥΝ: Βεβαιώσεις σπουδών , από μετεγγραφή σχολών έτους 2019-2020.
 • ΙΣΧΥΟΥΝ: Βεβαιώσεις σπουδών , με έγγραφο από Αστυνομία για απώλεια ΠΑΣΟ και επίδειξη αστυνομικής τους ταυτότητας .
 • ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΠΑΣΟ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΗΞΕΙ.
 • ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ βεβαιώσεις μαθητών που έχουν τελειώσει τα εξάμηνα των σπουδών τους και χρωστάνε μαθήματα.
 • ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ στους φοιτητές-σπουδαστές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού .
 • Στους μεταπτυχιακούς φοιτητές και στους υποψήφιους διδάκτορες ισχύει ότι και στους προπτυχιακούς φοιτητές .
 • Σας γνωρίζουμε ότι για το σχολικό έτος 2019/2020, οι μαθητές που φέρουν α) ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (χρώματος πράσινο) , β) ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΜΙΣΘΩΜΕΝΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ (χρώματος λευκού), βεβαίωση από το σχολείο τους , τις απογευματινές ώρες που δεν λειτουργούν τα σχολεία τους, και τα σαββατοκύριακα πληρώνουν εισιτήριο με έκπτωση 50% στη γραμμή που αναφέρει πάνω το δελτίο , ή η βεβαίωση.
 • Οι μαθητές που φοιτούν στο ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ , οι οποίοι μετακινούνται Σαββατοκύριακο έχουν έκπτωση 50%, με την επίδειξη της αντίστοιχης εκπτωτικής κάρτας , (χρώματος γαλάζιου) .
 • Τα δελτία μαθητικού εισιτηρίου έτους 2019-2020 για ιδιωτικές σχολές , ΙΕΚ κ.τλ. (χρώματος λευκό) , έχουν έκπτωση 25% και αναγράφεται στο κάτω μπροστινό και στο πίσω μέρος του δελτίου.
 • Οι μαθητές των σχολών μαθητείας ΟΑΕΔ έχουν έκπτωση 50% , φέρουν κάρτα χρώματος μωβ , η οποία ισχύει μόνο για τη διαδρομή που αναγράφεται πάνω στην κάρτα .

 

 • Δικαίωμα μετακίνησης με πολυτεκνικές ταυτότητες έχουν:

Οι γονείς ισοβίως .

 1. Τα άγαμα τέκνα πολυτέκνων που δεν έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους .
 2. Τα άγαμα τέκνα πολυτέκνων που σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους.
 3. Τα άγαμα τέκνα πολυτέκνων που εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το 25Ο έτος της ηλικίας τους.
 4. Τα τέκνα πολυτέκνων με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω , ισοβίως.

Ο Πρόεδρος

 

Μούκας Φώτιος