ΝΕΑ

12-3-2020, Ανακοίνωση - Πρόσκληση των Μετόχων του ΚΤΕΛ Αιτωλοακαρνανίας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Πρόσκληση σε έκτακτη Γενική Συνέλευση τις 4 Απριλίου 2020, ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00 πμ στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας με Θέμα ημερήσιας διάταξης

Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας της Εταιρείας "ΚΤΕΛ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Α.Ε"

Δείτε την πρόσκληση εδώ