ΝΕΑ

7-7-2021, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Των Μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία

«ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ»

και με τον διακριτικό τίτλο

«ΚΤΕΛ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΕ»

που εδρεύει στο Μεσολόγγι, οδός Χονδροδήμου 1-3 , κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου που λήφθηκε στην υπ`αριθμό 481/02-07-2021 συνεδρίαση του και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας , καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας με την Επωνυμία

«ΚΤΕΛ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 31/07/2021 , ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00 π.μ. στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας .

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

«ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΦΙΞΟΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (662,41 τ.μ.) ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤA ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ» .

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση πρέπει κατά το νόμο και το καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας , ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων , ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία που έχει έδρα την Ελλάδα και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων όπως και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στην εταιρεία (5) πέντε ημέρες πριν την ημέρα που ορίσθηκε για την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

Μεσολόγγι: 02/07/2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Αντιπρόεδρος& Διευθύνων Σύμβουλος

Μούκας Φώτιος Τσεκούρας Ιωάννης

Τα Μέλη

Κοτρώνης Νικόλαος

Παλκουσουργιάς Θ. Γεώργιος

Πανογεώργος θωμάς

Στυλιαράς Χρήστος

Τσίγκας Γεώργιος